REKLAMACE

Zákazník má možnost využít lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, a to v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
Jak postupovat při reklamaci?
Zboží reklamuje výhradně ten, kdo zboží objednal. V případě, že chcete zboží reklamovat, zašlete jej na naši adresu. Za zásilky zaslané na jinou adresu neručíme! Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme! Připojte tento Formulář, do kterého vyplňte všechny potřebné informace. Vždy připojte kontaktní údaje: telefonní číslo a email pro rychlé spojení v případě nesrovnalostí.
Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30-ti denní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky.
V případě uznané reklamace Vám vrátíme peníze převodem na Váš bankovní účet.
Postup při poškození zboží dopravcem
Doporučujeme zákazníkům, aby si pečlivě zkontrolovali dodané zboží již při přebírání zásilky od přepravce!

  • Pokud zásilka jeví známky poškození, přesvědčte se, zda je poškozeno i zboží a zda je zásilka kompletní!
  • Zásilku, která jeví známky poškození, vůbec nepřebírejte!
  • V případě, že je zboží poškozeno, i když nebyl obal porušený, je nutné o této záležitosti co nejdříve informovat přepravce nebo naši společnost.

Zakoupené zboží Vám z nějakého důvodu nevyhovuje? Špatná barva, materiál ... ? Nevadí!
Nepoužité a nepoškozené zboží můžete do 14-ti dnů od jeho převzetí vrátit nebo vyměnit bez udání důvodu a odstoupit tak od smlouvy.
Jak postupovat při vrácení zboží?
Vyplňte formulář, který byl přiložený v emailu a nepoužité, nepoškozené zpoží v původním obalu i s dalšími náležitostmi, které jsou součástí balení, jako dárek zdarma, dokumentace, návod apod. zašlete zpět na naši adresu.
Vyřízení vrácení zboží
Pokud vracené zboží splňuje všechny výše uvedené požadavky, budou Vám peněžní prostředky vráceny nejpozději do 14-ti dnů po obdržení zboží. V případě poškozeného obalu, nutnosti čištění nebo např. chybějícího návodu, Vám bude vrácená částka snížena o tyto náklady, minimálně však o 100 Kč/ks.

V případě, že máte stížnost, můžete ji uplatnit mimosoudně na naší výše uvedené adrese nebo emailem. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Vámi uvedenou adresu. Naše firma je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.